Josep Maria Fabregat Vila
i col·laboradors

Economistes – Auditors – Perits Judicials – Administració Concursal

Presentació

Fabregat Economistes, Auditors & Advocats, és una entitat especialitzada en actuacions en l’àmbit dels procediments concursals per actuar com a Administrador Concursal ja que compleix amb les condicions objectives per al seu nomenament com a Administrador Concursal de la Llei 38/2011, de 10 d’octubre, de reforma de la Llei 22/2003, de 9 de Juliol. La seva finalitat és la prestació de serveis concursals als Jutjats Mercantils de Barcelona i Tarragona.

Integra un equip de professionals especialitzats en matèria mercantil, amb una llarga experiència i excel·lents referències al llarg de la seva trajectòria.

L’equip de professionals que el componen ha intervingut en nombrosos processos concursals tant des de la perspectiva econòmica, com jurídica i processal.

Els seus membres són Advocats, Economistes i Auditors, i es troben inscrits en les llistes confeccionades pels respectius col·legis professionals: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i Reus, Col·legi d’Economistes de Catalunya i Registre Oficial d’Auditors de Comptes (ROAC).

La nostra experiència ha aportat des de la lleialtat, professionalitat i trasparencía, implementant les actuacions mitjançant procediments interns i de seguiment del concurs que asseguren la qualitat dels encàrrecs encomanats.

ELS NOSTRES VALORS:

¿ESTÀ INTERESSAT EN ELS NOSTRES SERVEIS? TÉ ALGUNA PREGUNTA?