SEVEIS

Àrees d´Actuació

Peritacions judicials:

Informes prejudicials i judicials.
Assessorament tècnic.
Assistència a judici i ratificació dels informes davant els Tribunals de Justícia.

Administració concursal:

Nomenament com a Administradors Concursals persona jurídica i físiques.
Nomenament com a auxiliars delegats.
Suport a altres professionals en les vendes d’actius en fase de liquidació.
Àrea Econòmica: anàlisi econòmica, financer, de negoci i viabilitat de les empreses concursades.

Assessoria fiscal, comptable i econòmica.

Valoració d’empreses.

Compra / venda d’empreses.

Auditories.

ELS NOSTRES VALORS:

¿ESTÀ INTERESSAT EN ELS NOSTRES SERVEIS? TÉ ALGUNA PREGUNTA?