EQUIP

Josep Maria Fabregat Vila

Economiste-Auditor-Advocat

Economista, llicenciat en Econòmiques per la Universitat de Barcelona (1991), col·legiat nº 6028 del Col·legi Oficial d’Economistes de Barcelona.
Màster en Fiscalitat.
Advocat, llicenciat en Dret, Col·legiat 36.818 de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Administrador Concursal, membre de la Secció Concursal del TAP del Col·legi d’Economistes de Barcelona de la Comissió i del Col·legi Oficial de Titulats mercantils i Empresarials de Barcelona.
Perit processal, inscrit en el Registre d’Economistes Forenses amb el número 1442 i en TAP del Col·legi d’Economistes.

Associacions a les que pertany:

REFOR (Registre d’Economistes Forenses), núm. 1442.
ROAC, núm 10103.
REA, núm 4122.
RGA, núm 20574.
Associació Catalana de Perits Judicials i Forenses, núm. 388.
ECOR, Comissió econòmica de Col·legis del Sagrat Cor de Jesús.

Idiomes de treball: castellà i anglès.

Disposa d’un equip d’un equip de col·laboradors, Advocats, Economistes i Auditors especialitzats en matèria mercantil, amb una llarga experiència i excel·lents referències al llarg de la seva trajectòria.

¿ESTÀ INTERESSAT EN ELS NOSTRES SERVEIS? TÉ ALGUNA PREGUNTA?