Política de Privacitat

1.- Informació sobre el responsable de l’tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals és Fabregat Vila, S.L.P., col·legiat 36.818, amb NIF: B64966096, i amb domicili a C/ Bruc, 94, Entlo. 3ª, 08009 Barcelona, d’ara endavant, Fabregat Vila, S.L.P., es titular del lloc web i de tots els subdominis i directoris inclosos en el mateix en www.economistasabogadosfabregat.com.

Pots posar-te en contacte, per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privacitat, a l’adreça de correu electrònic: jfabregat@fabregatslp.com.

2.- Finalitat de l’tractament de les dades personals:

2.1. Categoria de les dades recollides

Les dades personals recollides són dades identificatives que en cap cas tenen la consideració de categories especials de dades ni dades relatives a condemnes o infraccions penals.

2.2. Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

En Fabregat Vila, S.L.P. tractarem les dades personals recollides, amb les següents finalitats:

 • En cas de contractació dels serveis de Fabregat Vila, S.L.P., per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora de l’servei.
 • Enviament d’informació sol·licitada per l’interessat.
 • Remetre butlletins ( newsletters) , així com comunicacions comercials de promocions i / o publicitat dels serveis de Fabregat Vila, S.L.P. a través de diferents mitjans.
 • Remetre comunicacions comercials de productes i / o serveis dels col·laboradors de
 • Per tal de poder oferir productes i / o serveis d’acord amb els teus interessos, elaborarem un “perfil comercial” amb base a la informació que ens has facilitat, sense que en cap cas es vagin a prendre decisions automatitzades amb base a dit perfil que tinguin efectes jurídics o de caràcter equivalent.
 • En el cas que ens facilitis les teves dades per a sol·licitar formar part del nostre programa d’COL·LABORADORS, tractarem les teves dades amb la finalitat de gestionar la teva condició de COL·LABORADOR de Fabregat Vila, S.L.P.

2.3. Per quant de temps es conserven les dades personals recollides?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir el cap de l’tractament i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats pels serveis prestats a l’interessat: 6 anys pel que fa a llibres de comptabilitat, factures, etc., segons el art. 30 de l’Codi de Comerç, 5 anys per a exercitar accions personals sense termini especial (art. 1.964 Codi Civil); 4 anys: Art. 66 i ss. de la Llei general tributària (impostos, etc.). Quan ja no sigui necessari per a tals fins, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total dels mateixos.

3.- Legitimació

El tractament de les teves dades es realitza amb la base jurídica consistent en la legitimació que atorga la teva sol·licitud d’informació i / o la contractació dels productes i / o serveis de Fabregat Vila, S.L.P., els termes i condicions es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació. També es legitimarà el tractament de les teves dades mitjançant la base jurídica de l’consentiment lliure, específic, inequívoc i informat, posant a la teva disposició la informació que es recull en la present Política de Privadesa i articulant mecanismes perquè de forma prèvia a l’accés a les teves dades , puguis accedir a aquesta informació, i en cas d’estar conforme, procedir a la seva acceptació mitjançant una clara acció afirmativa, com ara el marcat d’una casella o checkbox . Et recordem que pots retirar en qualsevol moment el consentiment que hagis prestat al seu moment per a qualsevol finalitat específica, sense que això afecti la licitud de l’tractament basat en el consentiment previ a la seva revocació.

4.- Destinataris

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a Fabregat Vila, S.L.P., excepte obligació legal o se’t n’informi de manera expressa. Com encarregats de tractament que poden tenir accés a les dades personals de l’interessat, el Responsable té contractats els serveis de proveïdors, amb les que a més té subscrit un contracte d’encarregat de tractament d’acord amb el que estableix la normativa aplicable en matèria de protecció de dades . Aquests proveïdors es troben ubicats en territori de la Unió Europea o en territori nord-americà, trobant adherits a l’Privacy Shield.

5.- Drets

Com interessat que ens ha proporcionat les teves dades personals, tens tot el dret a obtenir confirmació sobre si a Fabregat Vila, S.L.P. estem tractant les teves dades personals, i en concret estàs facultat per exercitar els drets que la normativa en matèria de protecció de dades et reconeix, d’acord amb el que preveu la mateixa:

  • Dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat.
  • Dret d’ACCÉS a les teves dades personals
  • Dret de sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les dades inexactes
  • Dret de sol·licitar la SUPRESSIÓ de les teves dades, quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.
  • En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT de les dades, en el cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs exercitar el teu dret de OPOSICIÓ a el tractament de les teves dades. Deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà sol·licitar el seu dret a la PORTABILITAT de les dades. Es tracta d’un dret complementari a el dret d’accés, ja que permet obtenir les dades que ha proporcionat a Fabregat Vila, S.L.P. en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, podent ser transmesos de forma directa a una altra entitat prèvia petició de l’Interessat.

Podràs exercir aquests drets sol·licitant per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la recepció, expressant clarament el teu voluntat en aquest sentit i acompanyant còpia de l’DNI i / o qualsevol altra documentació que acrediti de forma indubtable la teva identitat, adreçant-te a la direcció de correu electrònic: jfabregat@fabregatslp.com, oa la següent adreça postal: Fabregat Vila, S.L.P. C/ Bruc, 94, Entlo. 3ª, 08009 Barcelona. A més, en cas que consideris que s’ha vulnerat qualsevol dels teus drets, com interessat, estàs facultat per presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

6.- Conseqüències de no proporcionar les dades sol·licitadesEn cas que no ens facilitis les dades que en el formulari apareixen marcats com obligatoris, o ho facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant de el tot impossible proporcionar la informació sol·licitada o dur a terme l’eventual contractació dels serveis.

7.- Seguretat i actualització de les teves dades personals

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les teves dades personals, t’informem que s’han adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades. Tot això per evitar la seva alteració, pèrdua, i / o tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix la normativa, si bé la seguretat absoluta no existeix. És important que, perquè puguem mantenir les teves dades personals actualitzades, ens informes sempre que es produeixi una modificació dels mateixos.

8.- Confidencialitat

T’informem així mateix que les teves dades seran tractades amb el màxim zel i confidencialitat per tot el personal que intervingui en qualsevol de les fases de l’tractament. No cedirem ni comunicarem a cap tercer les dades, excepte en els casos legalment previstos, o llevat que ens haguessis autoritzat de forma expressa.